logo ws new

Przypominamy o terminach egzaminów biegowych i testów pisemnych.

Egzaminy teoretyczne odbędą się 8 października w auli Szkoły Mistrzostwa Sportowego ul. Milionowa 12, wg. poniższego harmonogramu:

godz. 17:30
- Sędziowie "Klasy Okręgowej" gr. A;
- Sędziowie "A Klasy " gr. A;
- Sędziowie Próbni.

 

godz. 18:20
- Sędziowie "Klasy Okręgowej" gr. B;
- Sędziowie " A Klasy" gr. B;
- Sędziowie "B Klasy".

Egzaminy kondycyjne odbędą się 11 października na obiekcie MOSiR w Zgierzu (Boruta) - ul. Wschodnia 2.

godz. 17:30 - zbiórka Sędziów "Klasy Okręgowej" gr. A oraz Sędziów "A Klasy" gr. A;
godz. 17:45 - zbiórka Sędziów "Klasy Okręgowej" gr. B, Sędziów "A Klasy" gr. B oraz Sędziów "B Klasy";
godz. 18:00 - zbiórka Sędziów "Próbnych".

Prosimy o dobór odpowiedniego obuwia - egzamin odbędzie się na boisku z nawierzchnią trawiastą.

Przypominamy - każdy sędzia przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi posiadać przy sobie ważne badania lekarskie oraz oświadczenie o czystości organizmu  (do wydrukowania z dołączonego załącznika).

Bez okazania oryginału badań oraz bez złożenia podpisanego oświadczenia sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Dokładne informacje o egzaminach (czasy, dystanse, limity zaliczeniowe) znajdziecie w Zasadach Awansu i Spadku zamieszczonych na stronie naszego Wydziału.

Sędzie zostaną poddane egzaminowi kondycyjnemu na podstawie wytycznych PZPN.