logo ws new

Lista obserwatorów

Lista obserwatorów Wydziału Sędziowskiego z Łodzi na sezon 2020/2021.

Informacje

Wyszczególniamy najważniejsza sprawy dotyczące obserwatorów a także referatu obsady.