logo ws new

Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że poprawkowy egzamin kondycyjny odbędzie się 23.10.2018 r. o godz 17:30 przy ul. Czernika.

Obowiązkiem przystępującego do egzaminu jest posiadanie przy sobie oryginału badań lekarskich oraz oświadczenia o czystości organizmu.

Każdy sędzia przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy sędziów, którzy w pierwszym terminie uzyskali wynik negatywny, bądź ich nieobecność była nieusprawiedliwiona - nie zgłoszona przed egzaminem) wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę w wysokości 30 złotych, za każdy egzamin poprawkowy. W/w opłatę należy uiścić na konto Koleżeńskiego Funduszy Dyspozycyjnego (KFD). Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu. Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego.

Sędziowie, którzy nie będę posiadali przy sobie papierowego potwierdzenia uiszczenia opłaty nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.