Dla niektórych sędziów był to drugi termin, inni ze względu na nieobecność w czerwcu podchodzili do egzaminów po raz pierwszy. Najważniejsze jest to, że wszyscy uczestnicy czwartkowego biegu (14.09.2017) zakończyli pozytywnie "walkę z czasem i kilometrami".

Serdecznie gratulujemy i liczymy na taką formę podczas zbliżających się egzaminów konkursowych w październiku!