logo ws new

Decyzją KS i Zarządu WS upoważnia się sędziów, którzy z usprawiedliwionych powodów byli nieobecni na egzaminach do "warunkowego" prowadzenia zawodów.

Mogą oni sędziować w ligach, w których mieli uprawnienia do ostatnich swoich egzaminów. Jest to spowodowane wyjątkowo późnym terminem egzaminów poprawkowych w obecnym sezonie, co mogłoby skutkować brakiem pełnych obsad meczowych.