logo ws new

Koleżanki i Koledzy, Przypominamy o konieczności corocznej wpłaty składek na rzecz KSP i KFD.

Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KSP za 2021 rok wynosi 70 zł, natomiast odprawa pośmiertna (od 01.01.2021) wynosi 7 500 zł.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja br. na konto:

WS Łódź: 09 1240 2539 1111 0010 2190 9776
Marcin Muszyński

Brak wpłaty będzie skutkować odsunięciem od obsady.

SĘDZIOWIE PRÓBNI NIE PŁACĄ SKŁADKI KSP, A JEDYNIE KFD - 25 ZŁ.

Pozostali arbitrzy płacą składkę KSP (70zł) plus składkę KFD zgodnie z poniższą tabelą. Przykładowo: sędzia B-klasy płaci łącznie 100 zł (KSP 70 zł, KFD 30 zł).

Liga

Główny

Asystent

Obserwator

Próbni

25

-

-

Pozostali

30

-

30

A-klasa

40

-

40

okręgówka

50

-

50

IV

60

-

70

III

90

-

100

II

120

-

130

I

170

120

160

ekstraklasa

250

170

200

międzynarodowi

650

400

300