logo ws new

Przypominamy o uregulowaniu składek sędziowskich. Termin upłynął 30 kwietnia br. Poniżej szczegóły.

Konto Wydziału Sędziowskiego w Łodzi

09 1240 2539 1111 0010 2190 9776 lub ew. gotówką w ŁZPN przy ul. Próchnika 5.

Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KSP za 2019 rok wynosi 60 zł, plus KFD tj. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny zgodnie z tabelką poniżej.

Liga

Główny

Asystent

Obserwator

próbni

25

-

-

pozostali

30

-

30

A-klasa

40

-

40

okręgówka

50

-

50

IV

60

-

70

III

90

-

100

II

120

-

130

I

170

120

160

ekstraklasa

250

170

200

międzynarodowi

650

400

300