logo ws new

Zarząd WS oraz Komisja Szkoleniowa zwracają się do sędziów z komunikatem dotyczącym „zamknięcia” sprawozdania w Extranecie.

Ostateczny i nieprzekraczalny termin to zawsze wtorek do godz. 16.00 (po kolejce weekendowej). Jest to związane z pracami Wydziału Gier i Ewidencji.

Nieprzestrzeganie ww. terminu będzie skutkowało odsunięciem sędziów od obsady.