Jankowski zmienił Piotra Tenczyńskiego, który przez ostatnie lata był odpowiedzialny za "Sędziego". Czasopismo jest kwartalnikiem i wydawane jest raz na trzy miesiące. Pierwszy tegoroczny numer ma zostać wydany do końca marca.