logo ws new

Po 6 latach doszło do zmiany przewodniczącego w Wydziale Sędziowskim w Łodzi. Tomasz Radkiewicz zastąpił Zbigniewa Kuletę.

Komisja ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej przyjęła 29 stycznia 2018 r. uchwałę dotyczącą nowego zarządu WS Łódź. Zbigniew Kuleta, pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego, złożył rezygnację. Zastąpił go Tomasz Radkiewicz, który do tej pory odpowiadał za szkolenie sędziów w wydziale. Szefem szkolenia został natomiast Arkadiusz Śpiewak.

Pozostali członkowie WS kontynuują swoją pracę na dotychczasowych stanowiskach: Piotr Banasiak (wiceprzewodniczący), Marcin Muszyński (skarbnik), Rafał Przytuła (obsada obserwatorów) i Jakub Jankowski (sekretarz).

Zbyszkowi bardzo dziękujemy za pracę na rzecz naszego środowiska, za poświęcony czas, profesjonalizm i zaangażowanie. Zbyszku, raz jeszcze dzięki!