logo ws new

Przypominam o uregulowaniu składek sędziowskich do końca kwietnia br. Stawki i numer konta podajemy poniżej.

Konto Wydziału Sędziowskiego w Łodzi: 09 1240 2539 1111 0010 2190 9776. Istnieje możliwość wpłaty gotówką w ŁZPN przy ul. Próchnika 5.

Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KFP za 2018 rok wynosi 52 zł, plus „KFD” tj. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny zgodnie z tabelką poniżej.

Przykładowo: sędzia A-klasy płaci łącznie 92 zł.

 Liga

Główny

Asystent

Obserwator

próbni

25

-

-

pozostali

30

-

30

A-klasa

40

-

40

okręgówka

50

-

50

IV

60

-

70

III

90

-

100

II

120

-

130

I

170

120

160

ekstraklasa

250

170

200

międzynarodowi

650

400

300