logo ws new

PZU S.A. i PZPN realizuje ogólnopolski program ubezpieczenia dla wszystkich uczestników rozgrywek piłkarskich, w tym również sędziów.

Ubezpieczenie NNW PZU/PZPN jest zupełnie nowym, unikatowym produktem ubezpieczeniowym. Z polisy, w razie wypadku, cięższego lub lżejszego urazu odniesionego podczas uprawiania sportu, pokrywane są koszty leczenia i rehabilitacji, NNW PZU/PZPN zapewnia realną ochronę ubezpieczeniową już od 18 zł za osobę rocznie. Jako jedyny produkt na polskim rynku ubezpieczeniowym daje możliwość bezgotówkowego leczenia i rehabilitacji w ramach sieci klinik i ośrodków leczniczych współpracujących z PZU i certyfikowanych przez Ubezpieczyciela. Dodatkowo PZU S.A. gwarantuje ubezpieczonym całodobowy assistance. Ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwe wypadki w drodze na mecz i z meczu.

Do obsługi szkód oraz organizacji procesu leczenia uruchomiona została dedykowana infolinia PZU S.A. Pracownicy infolinii po zgłoszeniu szkody kierują procesem diagnozy, leczenia i rehabilitacji poszkodowanego.

W ramach oferty funkcjonują trzy warianty ubezpieczenia, różniące się od siebie wysokością świadczeń. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje dot. sum ubezpieczenia proponowanych w nowej ofercie w porównaniu z bazowym wariantem dotychczasowej oferty, sprzed wejścia w życie porozumienia PZU - PZPN.

PZU rekomenduje dla sędziów piłkarskich wybór wariantu II.

tabelka

To tylko rekomendacja. W ramach składki niewiele wyższej od płaconej dotychczas (czyli 18 zł w nowej ofercie) można otrzymać realną ochronę ubezpieczeniową, która umożliwi sfinansowanie leczenia w przypadku doznania szkody na boisku podczas wykonywania zadań sędziego. Wyjście z ofertą nowego ubezpieczenia do środowiska sędziów piłkarskich ma w przekonaniu twórców programu PZU/PZPN tworzyć nowy standard ochrony ubezpieczeniowej dla tej ważnej grupy społeczności polskiej piłki nożnej.