logo ws new

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Zbigniew Przesmycki przekazał aktualne wytyczne, dotyczące definicji zakończenia meczu.

Przypomniał, że w Art 5 Laws of the Game 2017/2018 znajduje się zapis: The referee may not change a decision on realising that it is incorrect or on the advice of another match official if play has restarted or the referee has signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the field of play or terminated the match, który w polskich Przepisach Gry 2017/2018 (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego) ma następujące brzmienie: Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody.

- Tłumaczenie or terminated the match na lub zakończył zawody jest niewłaściwe. Prawidłowo powinno być lub zakończył zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp. - wyjaśnił Przesmycki.

Pełna treść tego punktu jest więc następująca: Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.

To bardzo ważna zmiana dla polskich arbitrów, którzy do tej pory byli przekonani, że jeżeli sędzia zakończy zawody gwizdkiem, to nie może już skorygować swojej błędnej decyzji nawet wtedy, gdy używany jest system VAR.