Poniżej pełna lista sędziów WS Łódź z informacją, kto jeszcze powinien złożyć dokumenty.

- Kolorem zielonym oznaczono wnioski w wersji papierowej złożone do siedziby związku;

- Kolorem żółtym oznaczono wnioski złożone w wersji elektronicznej przez formularz Google.

[TUTAJ LISTA SĘDZIÓW]

Informacja jak złożyć wniosek jest dostępna TUTAJ.