logo ws new

Termin składania wniosków na sezon 2017/2018 podajemy poniżej.

- do 21 lipca 2017 r. sędziowie szczebla centralnego;
- do 31 lipca 2017 r. pozostali sędziowie.

Miejsce składania wniosków: Łódzki Związek Piłki Nożnej, ul. Próchnika 5a (Dawid Właśniak).

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:
- wniosek [TUTAJ DO POBRANIA];
- 2 zdjęcia (tylko w przypadku sędziów, którzy nie posiadają jeszcze licencji);
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej;

Badania ważne przez rok będą pokrywały się z ważnością otrzymanej licencji. Wyjątkiem będą sędziowie, którzy otrzymają zgodę od lekarza na krócej niż rok. Nie będą przyjmowane wnioski ze starymi (ważnymi) badaniami lekarskimi. Informujemy, że w składanych wraz z wnioskiem o nadanie licencji sędziowskiej badaniach lekarskich musi być ujęty okres ważności badań lub zapis „zdolny/a do prowadzenia zawodów piłki nożnej na sezon 2017/2018”.

W celu złożenia wniosku o przyznanie licencji uruchomiliśmy specjalny formularz interentowy. W celu wypełnienia i przesłania formularza niezbędne jest zalogowanie się na konto gmail.

W przypadku braku adresu gmail prosimy o jego założenie.

Złóż wniosek o licencję

- potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej.

Opłaty dokonuje się na konto ŁZPN - kwota zgodna z posiadaną klasą rozgrywkową (Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku - patrz niżej):

Łódzki Związek Piłki Nożnej
Łódź 90-408
Próchnika 5
Konto bankowe:
28 1160 2202 0000 0001 0881 0729

Tytułem: opłata licencyjna imię i nazwisko sędziego, nazwa WS oraz posiadana klasa rozgrywkowa.

Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie klasy okręgowej) wnosi opłatę licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.

TUTAJ LISTA SĘDZIÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Opłaty za licencje sędziowskie
Sędziowie zawodowi - 1000 zł
Asystenci zawodowi - 600 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi) - 300 zł
TopAmator - 600 zł
III liga - 250 zł
IV liga - 160 zł
klasa okręgowa - 120 zł
klasa A - 90 zł
klasa B i C - 75 zł
Asystenci okręgowi, pozostali - 40 zł
Początkujący - 1 zł
Ekstraliga kobiet - 150 zł
I liga kobiet - 100 zł
II liga kobiet - 80 zł