Przypominam o uregulowaniu składek sędziowskich do końca kwietnia 2017 r. W rozwinięciu szczegółowe informacje.

Konto Wydziału Sędziowskiego w Łodzi: 09 1240 2539 1111 0010 2190 9776. Wpłat można również dokonywać w siedzibie ŁZPN przy ul. Próchnika 5.

Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KFP za 2016 rok wynosi 52 zł + KFD tj. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny (tabelka poniżej).

Sędziowie:

- Sędzia rzeczywisty płaci łącznie: 82 zł (KSP 52 zł, KFD 30 zł),

- Sędzia klasy „A” płaci łącznie: 92 zł (KSP 52 zł, KFD 40 zł),

- Sędzia klasy okręgowej płaci łącznie: 102 zł (KSP 52 zł, KFD 50 zł)

- Sędzia wyznaczany na zawody Ekstraklasy płaci łącznie 302 zł (KSP 52 zł, KFD 250zł).

Asystenci:

- SA wyznaczani na zawody I ligi płacą łącznie 172 zł (KSP 52 zł, 120 zł KFD),

- SA wyznaczani na zawody Ekstraklasy płacą łącznie 222 zł (KSP 52 zł, 170 zł KFD),

- SA międzynarodowi płacą łącznie 452 zł (KSP 52 zł, KFD 400 zł),

Obserwatorzy:

- Obserwator szczebla okręgowego wyznaczony na zawody „okręgówki” płaci łącznie 102 zł (KSP 52 zł, KFD 50 zł),

- Obserwator 4 ligi  płaci łącznie 122 zł (KSP 52 zł, KFD 70 zł),

- Obserwator III ligi płaci łącznie 152 zł (KSP 52 zł, KFD 100 zł)….itd

- Obserwator wyznaczany na zawody Ekstraklasy płaci łącznie 252 zł (KSP 52 zł, KFD 200 zł)

- Sędziowie próbni płacą tylko składkę KFD w wys. 25 zł.

- Sędziowie, którzy mają przerwę w sędziowaniu płacą tylko składkę KSP w wys. 52 zł.

W przypadku braku zapłaty zostaną skreśleni z listy sędziów w FUNDACJI KOLEGIUM  SĘDZIÓW PIŁKARSKICH PZPN.

Sędziowie rzeczywiści, którzy nie złożyli deklaracji przystąpienia do Fundacji KS PZPN proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji (3 egzemplarze, dwustronnie, A5) i dostarczenie do ŁZPN.

 

 Liga

Główny

Asystent

Obserwator

próbni

25

-

-

pozostali

30

-

30

A-klasa

40

-

40

okręgówka

50

-

50

IV

60

-

70

III

90

-

100

II

120

-

130

I

170

120

160

ekstraklasa

250

170

200

międzynarodowi

650

400

300