logo ws new

Przedstawiamy najświeższą i obowiązującą interpretację zagrania piłki ręką przez zawodnika. W rozwinięciu informacji szczegółowo dowiecie się w jaki sposób interpretować takie zagrania.

Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyślnie dotyka piłkę dłonią lub ramieniem. Przy ocenie zagrania piłki ręką sędzia musi wziąć pod uwagę między innymi:

  • czy ma miejsce ruch ręki do piłki (a nie piłki do ręki);
  • odległość przeciwnika od piłki (nieoczekiwana piłka);
  • ułożenie rąk, które samo w sobie niekoniecznie stanowi o naruszeniu Przepisu.

Przykłady zagrań niedozwolonych pokazujemy na zdjęciach:

1
1
2
2
3
3
4
4
rodzaj piłki
rodzaj piłki

Ruch ręki do piłki

Ruch ręki do piłki praktycznie zawsze, w przypadku gdy dojdzie do ich kontaktu, będzie podstawą do uznania takiego kontaktu za rozmyślny.

Ruch ręki do piłki tylko wtedy nie będzie uznany za rozmyślny, gdy sędzia stwierdzi, że zawodnik nie był w stanie kontrolować ruchu swojej ręki, np. w trakcie upadku w wyniku starcia z przeciwnikiem.

Piłka oczekiwana

W przypadkach, gdy zawodnik drużyny broniącej nie walczy o piłkę lub nie bierze udziału w akcji, ale jedynie swoją interwencją zamierza zatrzymać piłkę kopniętą przez przeciwnika w jej drodze w światło bramki lub w pole karne (strzały i dośrodkowania, również z rzutów wolnych), to za jedyne akceptowalne ułożenie jego rąk uznaje się ułożenie nie zwiększające tzw. obrysu ciała.

W wymienionych wyżej przypadkach, gdy oczywiste jest, że piłka zostanie kopnięta w kierunku interweniującego zawodnika (piłka oczekiwana), każdy jej kontakt z ręką powiększającą tzw. obrys ciała, skutkować będzie rzutem wolnym bezpośrednim lub karnym.

Uwaga:

  • ręka, która nie jest przy ciele, nie powiększa tzw. obrysu ciała, jeżeli piłka, gdyby nie trafiła w nią, to zatrzymałaby się na innej części ciała;
  • uderzenie w piłkę ręką trzymaną przy ciele przez interweniującego obronnie zawodnika drużyny broniącej nie jest przewinieniem (rozmyślnym kontaktem ręki z piłką).

Dodatkowo, gdy piłka zmierzała w światło bramki, winny zawodnik zostanie ukarany napomnieniem. Jednak gdy rozmyślny kontakt piłki z nienaturalnie ułożoną ręką pozbawił drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, winny zawodnik zostanie wykluczony z gry.

Piłka oczekiwana z dalszej odległości

W przypadku piłek lecących z dalszej odległości w kierunku zawodnika, który jest tego świadomy, każdy kontakt jego ręki z piłką będzie uznany za rozmyślny.

W przypadku nieudanej próby zagrania takiej piłki (tzw. kiks), jakikolwiek kontakt ręki z piłką po tej nieudanej próbie będzie uznany z rozmyślny.

Jakiekolwiek próby zagrania piłki oczekiwanej z dalszej odległości przez współpartnerów lub przeciwników, nie zmieniające trajektorii jej lotu, nie będą uznane za okoliczności zmieniające zasady podjęcia decyzji przez sędziego podane w punktach 1 i 2, powyżej.

Piłka nieoczekiwana

Jeżeli zawodnik walczy o piłkę lub bierze udział w akcji i piłka rozpocznie, nieoczekiwanie dla niego, ruch w kierunku jego ręki, to w przypadku kontaktu piłki z ręką, kontakt ten będzie uznany za rozmyślny, gdy:

  • w momencie zagrania/odbicia się piłki ręka tego zawodnika znajdowała się w pozycji nienaturalnej lub;
  • w momencie zagrania/odbicia się piłki ręka zawodnika znajdowała się w pozycji naturalnej, ale zawodnik mógł uniknąć trafienia piłki w rękę.