Tematem szkolenia będzie: "Efektywne poruszanie się sędziów po boisku".

Zagadnienia poruszy świeżo upieczony obserwator szczebla centralnego i jednocześnie Instruktor szkolenia naszego WS - Tomasz Radkiewicz.