logo ws new

Zarządzanie zawodami, ocena niedozwolonych zachowań zawodników i ochrona wizerunku sędziego – to główne aspekty, o których rozmawiano podczas zgrupowania szkoleniowo-unifikacyjnego sędziów, kandydatów i obserwatorów III i IV ligi Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

 

Niedzielne zgrupowanie unifikacyjno-szkoleniowe (26.02.2017) zorganizowane przez Zarząd i Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów ŁZPN rozpoczęło się od egzaminów sprawnościowych dla arbitrów i kandydatów do IV ligi łódzkiej. Podczas biegów, które odbyły się w hali Rudzkiego Klubu Sportowego okazało się, że nasi arbitrzy są bardzo dobrze przygotowanie do nadchodzącej rundy i wszyscy zaliczyli nowy test FIFA składający się z testu szybkości oraz testu wytrzymałości (bieg interwałowy). Tak samo było podczas egzaminu pisemnego, gdzie sędziowie potwierdzili znajomość nowych wytycznych związanych z Przepisami Gry, a średnia wyników ich testów wyniosła 28/30 punktów. W Hotelu Leszczyński (Ignacew k. Łodzi) egzamin teoretyczny z powodzeniem zdali również obserwatorzy IV ligi.

Po części egzaminacyjnej, sędziowie i obserwatorzy III i IV ligi uczestniczyli w bloku szkoleń przygotowanym przez łódzkich reprezentantów piłkarskiej centrali. Obserwator PZPN Tomasz Radkiewicz opowiadał o dyscyplinie podczas meczów, sędzia grupy Top Amator i jednocześnie Instruktor Szkolenia Kolegium Sędziów ŁZPN, Zbigniew Dobrynin, tłumaczył jak oceniać niedozwolone zachowania zawodników, natomiast międzynarodowy asystent Konrad Sapela podkreślał rolę obserwatora jako nauczyciela, a także wyjaśniał jak odpowiednio chronić wizerunek sędziego.

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 29 sędziów z województwa łódzkiego, którzy zgodnie podkreślili, że z wytęsknieniem wyczekują już rundy wiosennej sezonu 2016/2017.