logo ws new

Jako sędziowie Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki nożnej, tradycyjnie włączamy się w bieżącą pomoc potrzebującym (np. Szlachetna Paczka czy różnego rodzaju inne akcje charytatywne, bądź zakup środków chemicznych w pierwszej fazie pandemii). Na dziś jest ona bardzo potrzebna Ukrainie, która zmaga się w walce zbrojnej. Jako grupa chcemy poprzez zbiórkę pieniężną, wedle potrzeb zakupić najpotrzebniejsze rzeczy dla osób uciekających z terenów wojennych, którzy zostawili w swojej ojczyźnie cały swój dobytek. Nie możemy tkwić w bezczynności i obserwacji, a czynnie włączyć się we wsparcie potrzebujących.
Sprawa jest pilna i dynamiczna, więc widząc wasze zainteresowanie poniżej przedstawiamy konto, dobrze znane #WSLodzpomaga, na które możecie wpłacać środki pieniężne. Po zebraniu kwoty zadecydujemy o zakupie najpotrzebniejszych rzeczy i przekazaniu ich odpowiednim fundacjom pomagającym bezpośrednio.
Wiem, także od Was że macie wielu znajomych, którzy też chcą pomóc. Jak najbardziej mogą włączyć się do naszej akcji, gdyż w takich sytuacjach nie ma podziału na jakiekolwiek grupy. Szczerze zachęcam. 
Całość chcemy zakończyć w niedzielę, 6. marca, aby na poniedziałkowym Zebraniu Plenarnym podsumować naszą akcję.
Poniżej nr konta:
 
#WSLodzpomaga 
45 1050 1461 1000 0022 5319 5917
dopisek: Pomoc Ukrainie
 
 
Tomasz Radkiewicz
Przewodniczący
Kolegium Sędziów ŁZPN