Większość z młodych adeptów sędziowania wykazała się bardzo dużą wiedzą na temat przepisów gry w piłkę nożną oraz dobrą kondycją zaliczając egzaminy z wysoką oceną. Najlepsi zostaną wyróżnieni na Zebraniu Plenarnym.