logo ws new

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN wraz z grupą roboczą podjął uchwałę dotyczącą wysokości składek jak i wypłacanej zapomogi za rok 2021. Decyzją powyższego grona wysokość składki wynosi 70 zł, natomiast wysokość ewentualnej wypłaty w przypadku śmierci członka KS ŁZPN wynosi 7500 zł.