logo ws new

Decyzją ŁZPN i Kolegium Sędziów kary indywidualne w rozgrywkach grup młodzieżowych są na poniższych zasadach.

KARY W POSTACI ŻÓŁTYCH I CZERWONYCH KARTEK:

- I Wojewódzka A1, B1 - przepisy gry (kartki żółte i czerwone);

- II Wojewódzka A1 i B1 - przepisy gry (kartki żółte i czerwone);

- Okręgowe ligi A1 i B1 - przepisy gry (kartki żółte i czerwone).

KARY W POSTACI CZASOWYCH WYKLUCZEŃ Z GRY 2 MIN., 2 MIN., WYKLUCZENIE (BEZ POKAZYWANIA KARTEK):

- I Wojewódzka B2 - (kary czasowe 2 min., 2 min., wykluczenie);

- II Wojewódzka B2 - (kary czasowe 2 min., 2 min., wykluczenie);

- Okręgowe ligi B2 - (kary czasowe 2 min., 2 min., wykluczenie);

- Wojewódzkie ligi C1, C2, D1 - (kary czasowe 2 min., 2 min., wykluczenie);

- Okręgowe ligi C1, C2, D1, D2, E1, E2, F - (kary czasowe 2 min., 2 min., wykluczenie).