logo ws new

Pomysł ze spotkaniami świątecznymi na stałe wpisał się w nasz kalendarz. To okazja, żeby złożyć sobie życzenia, porozmawiać mniej formalnie, a młodzież może poznać naszych sędziowskich seniorów.

Nie inaczej było w poniedziałek 15 kwietnia br. W jednej z auli SMS, tuż po szkoleniu Alberta Różyckiego, spotkaliśmy się na świątecznym poczęstunku. Wysoka frekwencja świadczy o jednym. Takie spotkania są potrzebne i oczekiwane przez naszą społeczność. To wyjątkowa okazja, żeby przy jednym stole zasiedli koleżanki i koledzy z różnych sędziowskich pokoleń.

 

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10