logo ws new

Kolegium Sędziów ŁZPN powołało grupę zrzeszającą sędziujące kobiety, które zostały zgłoszone przez poszczególne Wydziały Sędziowskie z woj. łódzkiego. Grupa nazywa się „Sędzie” i rozpoczęła działalność w grudniu 2018 r. Kadra liczy obecnie 17 kobiet.

W Polsce kobieca piłka nożna dynamicznie się rozwija. Większa liczba klubów i zawodniczek przekłada się na wzrost zainteresowania kobiet sędziowaniem. Ten pozytywny trend wystąpił również w województwie łódzkim. Dlatego KS ŁZPN zdecydował się stworzyć grupę „Sędzie”.

- Głównym celem jest sędziowski rozwój kobiet sędziujących w województwie. Będziemy organizować szkolenia, warsztaty i kursy. Chcemy stworzyć wzajemnie wspierającą i motywującą się kadrę, której uczestniczki będą podnosić swoje umiejętności i wchodzić na coraz wyższe szczeble w sędziowskiej drabince rozwoju – tłumaczy Zbigniew Dobrynin, Instruktor Szkolenia w KS ŁZPN.

3 grudnia br. w Konstantynowie Łódzkim odbyły się warsztaty szkoleniowe sędziów: III i IV ligi, a także grupy asystentów. Po raz pierwszy wzięły w nim udział również sędzie. Dziewczyny spotkały się ze sobą i poznały zasady funkcjonowania grupy. Uczestniczyły w zajęciach szkoleniowych, a na koniec zasiadły do wspólnej kolacji wigilijnej. Zarząd i Komisja Szkoleniowa KS ŁZPN liczą, że ten sposób działania niedługo przyniesie wymierne efekty i Kolegium Sędziów Łódzkiego ZPN doczeka się kolejnych sędzi na poziomie Moniki Mularczyk, czyli najwyżej sklasyfikowanej polskiej sędzi w rankingu FIFA.

sedzie1
sedzie1
sedzie2
sedzie2
sedzie3
sedzie3
sedzie5
sedzie5
sedzie6
sedzie6