logo ws new

Poniżej zamieszczamy apel dotyczący odpowiedniej postawy sędziów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, sędzie i sędziowie.

Zwracamy się do Was z apelem, prośbą, zaleceniem, wskazówką, daleko idącą sugestią, a po części być może nawet nakazem. Sprawa dotyczy Waszej bytności na różnego rodzajach portalach społecznych (w szczególności Facebook, Twitter, Instagram), czy też w szeroko pojętej przestrzeni publicznej oraz wirtualnej.

Bądźcie rozsądni co i w jakiej formie publikujecie. W jakich kwestiach się wypowiadacie. Jaką formę przyjmuje Wasz przekaz. Dotyczy to jakichkolwiek komentarzy, wpisów oraz zdjęć.

Praca, którą wykonujecie, podlega bardzo skrupulatnej ocenie. Momentami bardzo nieobiektywnej, złośliwej lub też nastawionej na to, aby wyłowić z danego przekazu szczegół, który może się obrócić przeciwko jej autorowi. Dostarczenie takiego pretekstu może być dla Was bardzo bolesne i kosztowne.

Niestety, tak jak na boisku, tak i na „zewnątrz”, nam jako sędziom wolno z założenia dużo mniej.

Kierujcie się rozsądkiem i rozumem. Każde zbędne słowo, niepotrzebny komentarz, zdjęcie, może Was bardzo dużo kosztować. Zatrzymujcie dla siebie to, co może potencjalnie wywołać niepotrzebne kontrowersje czy też oburzenie. Bo takie narzędzie może być wykorzystane przez osoby trzecie, aby uderzyć w Was osobiście, w nas jako w środowisko.

Wszyscy mamy świadomość, że opinię na nasz temat budujemy każdym meczem, bez mała każdą decyzją, każdą rozgrywaną kolejką, każdą rundą, każdym sezonem. De facto ogromnym naszym wspólnym wysiłkiem. A rujnowanie tego czasem jest równoważne z jedną zła decyzją, nieprzemyślaną wypowiedzią, zbędnym zdjęciem lub komentarzem.

Bądźmy rozsądni na boisku i poza nim!