Praktycznie wszyscy instruktorzy zostali delegowani na zawody przez Komisję Obsady PZPN i w związku z tym faktem nie zapewnilibyśmy odpowiedniej ilości szkoleniowców do przeprowadzenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

O nowym terminie szkolenia poinformujemy w późniejszym terminie.