Dnia 25. czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w parafii Św. Marka Ewangelisty w Łodzi

Nela Trocińska i Piotr Szadkowski

rzekną sakramentalne "Tak" i odtąd kroczyc będą wspólną drogą życia.

Na tę uroczystość zapraszają Szanowne Koleżanki i Kolegów z WS Łódź
Rodzice i Narzeczeni.

 

zaproszenie sędziowie